Subsidie regeling Belgie

U kunt meer lezen over de subsidieregeling in belgië via deze link:
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-voor-renovatie/premies-voor-een-zonneboiler

 

Subsidie regeling Nederland

Op dit moment (tussen 2016 en 2020) loopt er een nieuwe subsidie regeling voor zonneboilers via de overheid.

Onze zonnecollectoren zijn onafhankelijk getest en hiervoor is een Solar keymark certificaat afgegeven.

solar-keymark-zonneboiler

Hierdoor voldoet Prisma Pro aan alle subsidie eisen!

De spelregels

Om subsidie te kunnen aanvragen dient u zich aan een aantal regels te houden:

De subsidie wordt afgegeven op een berekening van een totaal pakket van zonnecollectoren, boiler ,temperatuur regeling en pomp.

Van al deze componenten dienen de energie opbrengst, verbruik en verlies bekent te zijn.

Met deze gegevens wordt een energie berekening gemaakt.

De opbrengst van de zonnecollectoren wordt verrekent met:

 • het energie verlies van de boiler in 24 uur
 • jaarlijks stroom verbruik van de pomp
 • jaarlijks stroom verbruik van de temperatuur regeling

Hier is waar de Prisma Pro zonnecollectoren het hoge vermogen omzetten in een hoge subsidie!

Ongeacht hoe energie on zuinig uw pomp, temperatuur regeling of boiler ook is de Prisma Pro zonnecollectoren zorgen altijd voor een hoge opbrengst!

Energie berekening

Wij kunnen met onze speciale software subsidie documenten voor u genereren.

U kunt alle technische documentatie van de boiler, temperatuur regeling en de pomp bij ons aanleveren.

Het gaat hier om:

Boiler:

 • Merk
 • type
 • energie label
 • warmteverlies per 24 uur in kWh
 • verwijzing naar test rapport

Temperatuur regeling:

 • Merk
 • Type
 • Stand by vermogen in W
 • verwijzing naar test rapport

Pomp:

 • Merk
 • type
 • Nominaal vermogen in W
 • verwijzing naar test rapport

Overheids subsidie 2017 voor zonneboilers (ISDE)

Wij leveren zonneboiler systemen met meldcode voor de subsidie, we kunnen ook systemen voor u op maat samenstellen om vervolgens in te dienen voor de subsidie.
De subsidie regeling loopt tot het jaar 2020!
U kunt onze zonneboilers terug vinden in de apperaat lijst op de overheids website www.RVO.nl

 

Voor welke zonneboilers geldt deze subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van 200 m2 of minder.
 • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warmtapwater.
 • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.
Hoogte en berekening subsidiebedrag zonneboiler
 • 1.De subsidie voor een zonneboiler als bedoeld in artikel 4.5.5 bedraagt € 0,75 per kWh (€ 0,68 per kWh in 2018)  jaarlijkse zonne-energiebijdrage van de zonneboiler bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter en bedraagt € 0,25 per kWh (€ 0,30 per kWh 2017) jaarlijkse zonne-energiebijdrage van de zonneboiler bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter. Door de nieuwe SOLCAL berekeningsmethode en onze energie label A+ boiler komt de subsidie in 2018 bij sommige zonneboiler sets hoger uit als 2017!

 • 2.De jaarlijkse zonne-energiebijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor zonneboilers bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 5 vierkante meter vastgesteld op 2799 kWh minus het jaarlijks aandeel van niet uit zonne-energie verkregen warmte volgens de productkaart conform het capaciteitsprofiel L, en minus het supplementair elektriciteitsgebruik volgens de productkaart.

 • 3.De jaarlijkse zonne-energiebijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor zonneboilers bij een apertuuroppervlakte van meer dan 5 en ten hoogste 10 vierkante meter vastgesteld op 4427 kWh minus het jaarlijks aandeel van niet uit zonne-energie verkregen warmte volgens de productkaart conform het capaciteitsprofiel XL, en minus het supplementair elektriciteitsgebruik volgens de productkaart.

 • 4.De jaarlijkse zonne-energiebijdrage, bedoeld in het eerste lid, voor zonneboilers bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt het product van 1215 kWh, het totale collectoroppervlak van alle collectoren volgens de productkaart, het collectorrendement volgens de productkaart, en de verliesfactor van de warmwatertank, bedoeld in het vijfde lid.

 • 5.De verliesfactor van de warmwatertank bedraagt afhankelijk van de energie-efficiëntieklasse vermeld op het etiket of de energie-efficiëntieklasse vastgesteld volgens de methode, bedoeld in bijlage II, onderdeel 2, van Verordening (EU) nr. 812/2013:

  • a.bij energie-efficiëntieklasse A+: 0,95;

  • b.bij energie-efficiëntieklasse A: 0,91;

  • c.bij energie-efficiëntieklasse B: 0,86;

  • d.bij energie-efficiëntieklasse C: 0,83, en

  • e.bij energie-efficiëntieklasse D tot en met G: 0,81.

 • 6.In afwijking van het vijfde lid bedraagt de verliesfactor voor een warmwatertank met een volume van 2000 liter en meer 0,81.

 • 7.Indien de zonneboiler naast warm tapwater tevens ruimteverwarming produceert, wordt de subsidie voor de zonneboiler, bedoeld in het eerste lid, eenmalig verhoogd met een bedrag van € 150 indien de zonneboiler behoort tot de energie-efficiëntieklasse A+ voor ruimteverwarming vermeld op het etiket en met een bedrag van € 300 indien de zonneboiler behoort tot de energie-efficiëntieklasse A++ voor ruimteverwarming vermeld op het etiket of hoger.

Bron: Staatscourant
Bekijk de gehele publicatie Hier

Gemeente subsidie zonneboilers voor particulier.

Bepaalde gemeentes hebben hun eigen subsidie pot voor zonneboiler systemen met hun eigen voorwaarden.
De gemeente Zaanstad komt met een nieuwe subsidieregeling voor zonneboilers in 2016 en 2017. Leest u hier meer over de subsidie zonneboiler Zaanstad.

U kunt zelf ook kijken of uw gemeente een subsidie potje heeft aangemaakt via de onderstaande link:
Energiesubsidiewijzer.nl

 

Klik op de foto van de subsidie lijst om alle zonneboilers van 2-improve energy met subsidie uit 2017 te bekijken.

Zakelijk aftrek zonneboiler

U kunt de aanschaf van een complete zonneboiler zakelijk aftrekken via de Energie Investeringsaftrek (EIA).
Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.
Hieronder vind u de link waar u er meer over kan lezen:
Energie Investeringsaftrek (EIA)

Tevens zijn er mogelijkheden via de MIA en Vamil regeling.
Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met deze regelingen milieuvriendelijke investeringen.
Hieronder vind u de link waar u meer hierover kunt lezen:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

Zowel zakelijk als voor particulieren kunt u voor kleine zonneboilersystemen subsidie via de gemeente aanvragen.
U kunt kijken of uw gemeente een subsidie potje heeft aangemaakt via de onderstaande link:
Energiesubsidiewijzer.nl

Subsidie voor grote zonneboilersystemen.

De SDE+ dekt de subsidie zonneboilers groter dan 200 m2 apperture oppervlakte.
Voor de categorie ‘zonthermie’ kan een aanvraag voor SDE+ 2017 worden ingediend voor installaties met apertuuroppervlakte ≥ 200 m², waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van ‘afgedekte’ collectoren. In een ‘afgedekte’ zonnecollector zit er bovenop het licht absorberende oppervlak een lichtdoorlatende laag die zorgt voor isolatie, bijvoorbeeld een glazen plaat of buis (vacuüm heat pipe zonnecollectoren).
Subsidie voor grote zonneboiler systemen kan worden aangevraagd via de overheids site:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/zon-sde-2015

Zonneboiler subsidie

Gratis advies energieleverancier?

Wilt u een gratis adviesgesprek om te kijken welke energieleverancier het beste aansluit bij uw nieuwe aankoop en duurzame investering? 

You have Successfully Subscribed!