Subsidieregeling België

U kunt meer lezen over de subsidieregeling in België via deze link:
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-voor-renovatie/premies-voor-een-zonneboiler

 

Subsidieregeling Nederland

Op dit moment loopt er de ISDE-subsidieregeling voor zonneboilers via de overheid. Vanaf 1 januari 2020 wordt er géén subsidie afgegeven voor zonneboilers in een nieuwbouwwoning, zie kader hiernaast.

Subsidie voor zonneboiler in een nieuwbouwwoning. 

Vanaf 1 juli 2018 is de Gaswet (voorheen energietransitie) van kracht geworden. Deze wet stelt dat netbeheerders niet langer verplicht zijn om een nieuw te bouwen bouwwerk te voorzien van een gasaansluiting. Aangezien er bij een NOM/aardgasloze woning geen reden is om de installatie van alternatieve duurzame technieken te stimuleren, geeft de overheid voor deze woningen géén subsidie op de aanschaf van een zonneboiler: er is immers geen gasverbruik om te verminderen met behulp van een zonneboiler. 

Woningen waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd óp of na 1 juli 2018 en die dus nog zijn voorzien van een gasaansluiting kunnen wel gebruik maken van de ISDE-subsidie. Hierbij moet wel in acht worden genomen dat de subsidie niet gebruikt mag worden om aan de EPC-norm van woningbouw te voldoen. 

Voorwaarden

Bron: RVO.nl

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie:

 • U bent eigenaar van de koopwoning en het is uw hoofdverblijf (of wordt uw hoofdverblijf direct na renovatie).
 • De zonneboiler is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product en bestaat uit collectoren en een boilervat.
 • U laat de zonneboiler installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.
 • De zonneboiler is geïnstalleerd voordat u een aanvraag gaat doen.
 • U heeft de zonneboiler na 30 juni 2020 laten installeren.
 • De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U bent in het bezit van een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie van uw zonneboiler.
 • U kunt tot maximaal 12 maanden na installatie van uw zonneboiler nog subsidie aanvragen indien uw aanvraag niet gepaard gaat met een aanvraag voor een isolatiemaatregel. Wanneer u uw aanvraag combineert met een isolatiemaatregel geldt dat u tot 12 maanden na het installeren of aanbrengen van de eerste maatregel subsidie aan kunt vragen.
 • U heeft geen recht op ISDE-subsidie als al een andere subsidie voor de zonneboiler is verstrekt. Is die andere subsidie van een gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam? Dan geldt deze voorwaarde niet als uw ISDE-aanvraag is ingediend op of na 21 april 2021.
 • Wilt u naast de zonneboiler ook nog een of meer isolerende maatregelen laten uitvoeren? Dan moet u alle maatregelen in 1 aanvraag indienen.

Onze zonnecollectoren zijn onafhankelijk getest en hiervoor is een Solar keymark certificaat afgegeven.

solar-keymark-zonneboiler

Hierdoor voldoet Prisma Pro aan alle subsidie eisen!

 

De spelregels

Om subsidie te kunnen aanvragen dient u zich aan een aantal regels te houden:

 • De subsidie wordt afgegeven op een berekening van een totaalpakket van zonnecollectoren, boiler, temperatuurregeling en pomp.
 • Van al deze componenten dienen de energie opbrengst, verbruik en verlies bekend te zijn.

Met deze gegevens wordt een energieberekening gemaakt.

De opbrengst van de zonnecollectoren wordt verrekend met:

 • het energieverlies van de boiler in 24 uur
 • jaarlijks stroomverbruik van de pomp
 • jaarlijks stroomverbruik van de temperatuurregeling

Hier is waar de Prisma Pro zonnecollectoren het hoge vermogen omzetten in een hoge subsidie!

Ongeacht hoe energie-onzuinig uw pomp, temperatuurregeling of boiler ook: is de Prisma Pro zonnecollectoren zorgen altijd voor een hoge opbrengst!

 
 

Energieberekening.

Wij kunnen met onze speciale software subsidiedocumenten voor u genereren. U kunt alle technische documentatie van de boiler, temperatuurregeling en de pomp bij ons aanleveren.

Het gaat hier om:

 
 
Boiler:

 • Merk
 • type
 • energie label
 • warmteverlies per 24 uur in kWh
 • verwijzing naar test rapport
Temperatuur regeling:

 • Merk
 • Type
 • Stand by vermogen in W
 • verwijzing naar test rapport
Pomp:

 • Merk
 • type
 • Nominaal vermogen in W
 • verwijzing naar test rapport

Overheidssubsidie 2022 voor zonneboilers (ISDE)

Wij leveren zonneboilersystemen met meldcode voor de subsidie. Ook kunnen wij systemen voor u op maat samenstellen om vervolgens in te dienen voor de subsidie.
De subsidie regeling loopt tot en met 2030! Echter: vanaf 1 januari 2020 wordt er géén subsidie voor zonneboilers meer verstrekt voor [u]nieuwbouwwoningen.
U kunt onze zonneboilers terug vinden in de apparaatlijst op de overheidswebsite www.RVO.nl

 

Voor welke zonneboilers geldt deze subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van 200 m2 of minder.
 • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warmtapwater.
 • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.
Hoogte en berekening subsidiebedrag zonneboiler
 • 1.De subsidie voor een zonneboiler tot 5 m2 als bedoeld in artikel 4.5.5 bedraagt € 1,02 per kWh ) van 5 m2 tot 10 m2 als bedoeld in artikel 4.5.5 bedraagt € 0,55 per kWh ) jaarlijkse zonne-energiebijdrage van de zonneboiler. Bij een apertuuroppervlakte groter als 10 vierkante meter en bedraagt € 0,28 per kWh  jaarlijkse zonne-energiebijdrage van de zonneboiler bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter.

 • 2.De jaarlijkse zonne-energiebijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor zonneboilers bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 5 vierkante meter vastgesteld op 2799 kWh minus het jaarlijks aandeel van niet uit zonne-energie verkregen warmte volgens de productkaart conform het capaciteitsprofiel L, en minus het supplementair elektriciteitsgebruik volgens de productkaart.

 • 3.De jaarlijkse zonne-energiebijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor zonneboilers bij een apertuuroppervlakte van meer dan 5 en ten hoogste 10 vierkante meter vastgesteld op 4427 kWh minus het jaarlijks aandeel van niet uit zonne-energie verkregen warmte volgens de productkaart conform het capaciteitsprofiel XL, en minus het supplementair elektriciteitsgebruik volgens de productkaart.

 • 4.De jaarlijkse zonne-energiebijdrage, bedoeld in het eerste lid, voor zonneboilers bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt het product van 1215 kWh, het totale collectoroppervlak van alle collectoren volgens de productkaart, het collectorrendement volgens de productkaart, en de verliesfactor van de warmwatertank, bedoeld in het vijfde lid.

 • 5.De verliesfactor van de warmwatertank bedraagt afhankelijk van de energie-efficiëntieklasse vermeld op het etiket of de energie-efficiëntieklasse vastgesteld volgens de methode, bedoeld in bijlage II, onderdeel 2, van Verordening (EU) nr. 812/2013:

  • a.bij energie-efficiëntieklasse A+: 0,95;

  • b.bij energie-efficiëntieklasse A: 0,91;

  • c.bij energie-efficiëntieklasse B: 0,86;

  • d.bij energie-efficiëntieklasse C: 0,83, en

  • e.bij energie-efficiëntieklasse D tot en met G: 0,81.

 • 6.In afwijking van het vijfde lid bedraagt de verliesfactor voor een warmwatertank met een volume van 2000 liter en meer 0,81.

 • 7.Indien de zonneboiler naast warm tapwater tevens ruimteverwarming produceert, wordt de subsidie voor de zonneboiler, bedoeld in het eerste lid, eenmalig verhoogd met een bedrag van € 150 indien de zonneboiler behoort tot de energie-efficiëntieklasse A+ voor ruimteverwarming vermeld op het etiket en met een bedrag van € 300 indien de zonneboiler behoort tot de energie-efficiëntieklasse A++ voor ruimteverwarming vermeld op het etiket of hoger.

Bron: Staatscourant
Bekijk de gehele publicatie Hier

Gemeentesubsidie zonneboilers voor particulier.

Bepaalde gemeentes hebben hun eigen subsidiepot voor zonneboilersystemen met hun eigen voorwaarden.
De gemeente Zaanstad komt met een nieuwe subsidieregeling voor het verduurzamen van uw woning. Deze loopt tot 2026. Leest u hier meer op de pagina van het Duurzaam Bouwloket of op de pagina van gemeente Zaanstad

U kunt zelf ook kijken of uw gemeente een subsidiepotje heeft aangemaakt via de onderstaande link:
Energiesubsidiewijzer.nl

 

 

Klik op de foto van de subsidie lijst om alle zonneboilers van 2-improve energy met subsidie uit 2022 te bekijken.

Zakelijk aftrek zonneboiler

U kunt de aanschaf van een complete zonneboiler zakelijk aftrekken via de Energie Investeringsaftrek (EIA).
Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.
Hieronder vind u de link waar u er meer over kan lezen:
Energie Investeringsaftrek (EIA)

Tevens zijn er mogelijkheden via de MIA en Vamil regeling.
Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met deze regelingen milieuvriendelijke investeringen.
Hieronder vind u de link waar u meer hierover kunt lezen:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

Zowel zakelijk als voor particulieren kunt u voor kleine zonneboilersystemen subsidie via de gemeente aanvragen.
U kunt kijken of uw gemeente een subsidie potje heeft aangemaakt via de onderstaande link:
Energiesubsidiewijzer.nl

Subsidie voor grote zonneboilersystemen.

De SDE+ dekt de subsidie zonneboilers groter dan 200 m2 apperture oppervlakte.
Voor de categorie ‘zonthermie’ kan een aanvraag voor SDE+ 2017 worden ingediend voor installaties met apertuuroppervlakte ≥ 200 m², waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van ‘afgedekte’ collectoren. In een ‘afgedekte’ zonnecollector zit er bovenop het licht absorberende oppervlak een lichtdoorlatende laag die zorgt voor isolatie, bijvoorbeeld een glazen plaat of buis (vacuüm heat pipe zonnecollectoren).
Subsidie voor grote zonneboiler systemen kan worden aangevraagd via de overheids site:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/zon-sde-2015

Zonneboiler subsidie