Ontvangst goederen via pallet transport!

Ondanks het feit dat wij uw Levering met zorg behandelen en laten vervoeren door gerenommeerde transport bedrijven kan uw zending / bestelling onderweg beschadigd raken. Bij ontvangst van de goederen dient u deze te controleren op gebreken en/of beschadigingen alvorens de vrachtbrief te ondertekenen, desnoods open de verpakking. Bij beschadiging van goederen dit op de vrachtbrief vermelden (ook de chauffeur laten ondertekenen) en maak foto’s van de beschadiging, bij twijfel neem contact op met ons. Ook bij twijfel of de goederen onbeschadigd zijn de vrachtbrief onder voorbehoud tekenen. Mochten de goederen na aflevering toch beschadigingen zijn dit binnen 24 uur melden bij ons, graag onderbouwd met foto’s.
Het is voor ons niet mogelijk om na ondertekening voor goede ontvangst de schade op de transporteur te verhalen. Het aannemen van ernstig beschadigde of geopende pakketten geschiedt op eigen risico: u kunt dan geen aanspraak meer maken op garantie, retour of vervanging. Bij het weigeren van zendingen worden extra kosten berekend. Leest u alles terug in onze algemene voorwaarden.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending bij vervangende artikelen zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Uw bestelling kan worden geleverd door meerdere bezorg diensten, bv een vacuüm heatpipe zonnecollector kan door de vreemde pakketmaat in tweeën verzonden worden. Het glaswerk komt bv via palletdienst en de lange pakketten zoals de collectorkop via UPS. Wanneer u bestelling via een reguliere pakket dienst zoals UPS of DPD wordt aangeboden komt de bezorger aan automatisch aan uw deur om het pakket aan te bieden Wanneer u niet thuis

bent wordt er een briefje achter gelaten en wordt het pakket nogmaals aangeboden. Wanneer uw bestelling dusdanig groot is dat het via palletdienst wordt aangeboden wordt u gebeld om een afleverafspraak te maken, hiervoor moet u thuis zijn op de dag van levering. Wanneer u een pakket online betaald en u kiest voor afhalen wordt u ook gebeld om aan te geven wanneer wij de pakketten hebben klaargezet.

 1. Een pallet wordt door middel van een vrachtwagen met een laadklep aan de achterkant bezorgd. De pallet wordt via de klep naar beneden gelift. Als de pallet beneden is, wordt hij verder gereden met een (elektrische) pompwagen. De pallet en pompwagen wegen samen rond de 1200 kilo. Het is dus niet mogelijk om over grind, gras of onverharde paden heen te rijden. Daarnaast is het ook niet mogelijk om over dijkjes of hellingen te rijden.
 2. De chauffeur levert de pallet met een pompwagen. In principe wordt de pallet tot op de stoep geleverd. Mocht de wens bestaan om de pallet in de garage, onder de carport, achtertuin of ergens anders dan de stoep neer te zetten, dan kan dit besproken worden met de chauffeur. Mocht de chauffeur het niet mogelijk achten de pallet op de door u aangewezen plek neer te zetten, dan wordt de pallet op de stoep neergezet. Weigert de klant de pallet, dan wordt het geld teruggestort minus de transportkosten. Bij vakantieparken wordt de pallet tot aan de slagboom geleverd.
 3. U hoeft niet aanwezig te zijn voor de levering van de uw bestelling. U kunt tijdens het bestelproces aangeven waar de pallet neergezet dient te worden. U kunt ook een brief op de deur hangen met instructies. Wilt u liever even gebeld worden van te voren dan is dat ook mogelijk. Bespreek dit van te voren wel even met ons. Bij het los neerzetten van een zending in de buitenlucht kan er geen aanspraak gemaakt worden schade door transport of waterschade door regen. Garantie op elektronica komt dan te vervallen.
 4. Op de Waddeneilanden leveren wij ook, echter rekenen wij hier wel extra kosten voor. Neem voor meer informatie contact met ons op.
 5. Helaas levert 2-improve energy niet in het weekend. Bestellingen in het weekend worden maandag verwerkt.
 6. U wordt voor pallet zendingen gebeld om een datum van levering vast te leggen.
 7. Het transportbedrijf dat onze producten door Nederland transporteert, is gespecialiseerd in leveringen bij particulieren. De vrachtwagens die worden gebruikt zijn hetzelfde als de vrachtwagens die de supermarkten gebruiken. Ook worden er kleinere bakwagens gebruikt die in dorpen en het stadscentrum kunnen komen. Daardoor is er altijd een oplossing mogelijk voor een levering bij u.
 8. Soms kan het voorkomen dat er vertraging ontstaat tijdens de levering van uw bestelling. Dit kan komen door, bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of een ongeluk op de weg. Wanneer wij op de hoogte zijn gebracht door ons transportbedrijf over de mogelijke vertragingen van uw levering, wordt u door één van onze medewerkers zo snel mogelijk over de situatie ingelicht. Waarschijnlijk is er de mogelijkheid dat de bestelling de eerst volgende werkdag geleverd kan worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal één van onze medewerkers u verder inlichten over hoe de levering op dat moment in zijn werk gaat.
 9. De chauffeur neemt geen verantwoordelijkheid binnen uw erf. Als de pallet verder op uw erf neergezet moet worden dan neemt de 2-improve energy en het transportbedrijf geen enkele aansprakelijkheid op zich. De volledige aansprakelijkheid is voor de klant.
 10. Transport van glas – zoals collectoren – is niet verzekerd, en dus wanneer u een collector van glas bestelt, dient u binnen 24 uur na ontvangst van product kenbaar te maken of er schade is. Doet u dit niet, nemen wij geen verantwoording voor schade die later wordt geconstateerd.
 11. Weigeren van pallet levering op geplande afleverdatum. Bij het niet aannemen van een pallet zending worden de transport kosten met 200% doorberekend. Wanneer er korting op de verzendkosten is gegeven bij het opmaken van de eindfactuur dan wordt de verzendprijs zonder korting met 200% doorberekend aan de klant. Deze kosten zijn voor het terugzenden naar onze bedrijfslocatie. Voor een nieuwe zending kunnen opnieuw verzendkosten worden berekent.