Overheidssubsidie voor biomassaketels/pelletketels

Helaas is vanaf 1 januari 2020 de overheidssubsidie niet meer van toepassing op een biomassa-/pelletketel.

Voor welke biomassaketels geldt deze subsidie?

De op houtachtige biomassa gestookte ketel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

  • is bestemd voor de opwekking van warmte
  • voldoet aan de norm NEN-EN 303-5
  • een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen
  • een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die ten hoogste 38 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide  die ten hoogste 750 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/ Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling.
Hoogte en berekening subsidiebedrag op biomassa gestookte ketel

De subsidie voor een op biomassa gestookte ketel als bedoeld in artikel 4.5.7 bedraagt  € 1250,- tot en met 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 kunnen er géén subsidieaanvragen meer ingediend worden.

Hoe moet ik als particulier subsidie aanvragen?

Als particulier moet u de subsidie achteraf na installatie van de ketel aanvragen.
De subsidie kunt u aanvragen via de overheidswebsite:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voor-welke-apparaten/biomassaketels

Alle pelletketels zijn getest en staan in de apparaatlijst op de overheidswebsite. U vindt deze code ook terug op de productpagina op onze website (bij de prijs) of in de lijst op de foto hieronder.

Hieronder vind u de Subsidielijst uit 2016

subsidie-lijst-pelletketel-10-10-2016

Voor de aanvraag heeft u een DigiD-account nodig, doorloop de vragenlijst en kies voor de subsidie aanvraag voor Biomassaketels!
Vul de meldcode van de pelletketel in en rond de aanvraag af.

Wanneer u alle vragen naar waarheid heeft ingevuld zal u na een aantal weken de subsidie gestort krijgen op uw bankrekening.

Hoe moet ik zakelijk subsidie aanvragen?

Zakelijk moet u van tevoren een aanvraag voor subsidie indienen; u mag de aankoop alleen na de aanvraag van subsidie doen anders komt u niet in aanmerking.

De subsidie kunt u aanvragen via de overheid website:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voor-welke-apparaten/biomassaketels

Alle pelletketels zijn getest en staan in de apparaatlijst op de overheidswebsite. U vindt deze code ook terug op de productpagina op onze website (bij de prijs) of in de lijst op de foto hieronder.

Hieronder vind u de Subsidielijst uit 2016

subsidie-lijst-pelletketel-10-10-2016

Voor de aanvraag heeft u een E-herkenning account nodig. Mocht u deze nog niet hebben wordt u gevraagd om er een aan te maken.
Doorloop de vragenlijst en kies voor de subsidie aanvraag voor Biomassaketels!
Vul de meldcode van de pelletketel in en rond de aanvraag af.

Wanneer u alle vragen naar waarheid heeft ingevuld zult u na een aantal weken een goedkeuring ontvangen .
Na de goedkeuring gaat u nogmaals naar de website van het RVO en dient u de vaststelling in om de subsidie te ontvangen.Dit gaat weer via de E-herkennings account.
Na enkele weken zal het subsidiebedrag naar uw rekening worden overgemaakt.

Gemeente subsidie pellet ketels voor particulier.

Bepaalde gemeentes hebben hun eigen subsidie pot voor duurzame producten met hun eigen voorwaarden.

U kunt zelf ook kijken of uw gemeente een subsidie potje heeft aangemaakt via de onderstaande link:
Energiesubsidiewijzer.nl

Zakelijk aftrek pelletketel (biomassaketel)

U kunt de aanschaf van een cpelletketel zakelijk aftrekken via de Energie Investeringsaftrek (EIA).
Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.
Hieronder vind u de link waar u er meer over kan lezen:
Energie Investeringsaftrek (EIA)

Tevens zijn er mogelijkheden via de MIA en Vamil regeling.
Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met deze regelingen milieuvriendelijke investeringen.
Hieronder vind u de link waar u meer hierover kunt lezen:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil