Overheids subsidie voor Biomassaketels (pellet ketel)

Wij leveren pellet ketels met meldcode voor de subsidie, we kunnen ook complete systemen voor u op maat samenstellen in combinatie met een zonneboiler, zo kunt u 2 subsidies aanvragen.

Voor welke biomassaketels geldt deze subsidie?

De op houtachtige biomassa gestookte ketel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

  • is bestemd voor de opwekking van warmte
  • voldoet aan de norm NEN-EN 303-5
  • een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen
  • een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die ten hoogste 38 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide  die ten hoogste 750 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/ Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling.
Hoogte en berekening subsidiebedrag op biomassa gestookte ketel

De subsidie voor een op biomassa gestookte ketel als bedoeld in artikel 4.5.7 bedraagt  € 1250,- tot 2020.

Hoe moet ik als particulier subsidie aanvragen?

Als particulier moet u de subsidie achteraf na installatie van de ketel aanvragen.
De subsidie kunt u aanvragen via de overheid website:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voor-welke-apparaten/biomassaketels

Alle pellet ketels zijn getest en staan in de apparaat lijst op de overheidswebsite, u vind deze code ook terug op de product pagina op onze website (bij de prijs) of in de lijst op de foto hieronder.

Hieronder vind u de Subsidie lijst uit 2016

subsidie-lijst-pelletketel-10-10-2016

Voor de aanvraag heeft u een Digid account nodig, doorloop de vragenlijst en kies voor de subsidie aanvraag voor Biomassaketels!
Vul de meldcode van de pellet ketel in en rond de aanvraag af.

Wanneer u alle vragen naar waarheid heeft ingevuld dan zal in na een aantal weken de 2500,- euro terug gestort krijgen op uw bankrekening.

Hoe moet ik zakelijk subsidie aanvragen?

Zakelijk moet u van te voren een aanvraag voor subsidie indienen, u mag de aankoop alleen na de aanvraag van subsidie doen anders komt u niet in aanmerking.

De subsidie kunt u aanvragen via de overheid website:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voor-welke-apparaten/biomassaketels

Alle pellet ketels zijn getest en staan in de apparaat lijst op de overheidswebsite, u vind deze code ook terug op de product pagina op onze website (bij de prijs) of in de lijst op de foto hieronder.

Hieronder vind u de Subsidie lijst uit 2016

subsidie-lijst-pelletketel-10-10-2016

Voor de aanvraag heeft u een E-herkening account nodig, mocht u deze nog niet hebben dan wordt u gevraagd om er een aan te maken.
Doorloop de vragenlijst en kies voor de subsidie aanvraag voor Biomassaketels!
Vul de meldcode van de pellet ketel in en rond de aanvraag af.

Wanneer u alle vragen naar waarheid heeft ingevuld dan zal in na een aantal weken een goedkeuring ontvangen .
Na de goedkeuring gaat u nogmaals naar de website van het RVO en dient u de vaststelling in om de subsidie te ontvangen.
Dit gaat weer via de E-herkenings account.
Na enkele weken zal het subsidie bedrag naar uw rekening worden overgemaakt.

Gemeente subsidie pellet ketels voor particulier.

Bepaalde gemeentes hebben hun eigen subsidie pot voor duurzame producten met hun eigen voorwaarden.

U kunt zelf ook kijken of uw gemeente een subsidie potje heeft aangemaakt via de onderstaande link:
Energiesubsidiewijzer.nl

Zakelijk aftrek pellet ketel (biomassaketel)

U kunt de aanschaf van een cpelletketel zakelijk aftrekken via de Energie Investeringsaftrek (EIA).
Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.
Hieronder vind u de link waar u er meer over kan lezen:
Energie Investeringsaftrek (EIA)

Tevens zijn er mogelijkheden via de MIA en Vamil regeling.
Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met deze regelingen milieuvriendelijke investeringen.
Hieronder vind u de link waar u meer hierover kunt lezen:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

 

Gratis advies energieleverancier?

Wilt u een gratis adviesgesprek om te kijken welke energieleverancier het beste aansluit bij uw nieuwe aankoop en duurzame investering? 

You have Successfully Subscribed!